Badania dla zawodowych kierowców

Psychotesty dla zawodowych kierowców posiadają przede wszystkim na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa na drodze. Badania realizowane są przez upoważnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.


Wszelkie badania psychotechniczne Warszawa składają się z części papierowej, także części technicznej z użyciem aparatury do badań psychologicznych.


Czynione są standardowo polecane badania papierowe do diagnostyki zdolności psychotechnicznych, do badania inteligencji, diagnostyki koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny predyspozycji do wykonywania nużącej pracy, wzrastania zmęczenia, działania w warunkach stresu, diagnostyki kluczowych operacji psychicznych, oceny prędkości i precyzyjności dostrzegania, także wyobraźni przestrzennej, diagnostyki uzdolnień technicznych, diagnozy prędkości i staranności czynności i rozumowania, oceny koncentracji uwagi.


Wykonywana jest dodatkowo diagnoza (www.m-med.wroclaw.pl/okulistyka/diagnostyka/) osobowości, także diagnoza stopnia strachu. Psycholog uprawniony używa różnorodnych zestawów testów i strategii badania, jednakże w odcinku ustalonym przez metodykę badań psychologicznych kierowców.


Większa część badań psychologicznych jest realizowanych na podstawie skierowania od pracodawcy, policji, bądź lekarza.


Psychotechnika Targówek szacuje zdolności intelektualne, motoryczne i psychologiczne kierowców.


Badanie psychotechniczne zamyka się ocenianiem i objaśnieniem rozwiązań, także przedstawieniem ich osobie badanej wraz z wydaniem opini, bądź zaświadczenia psychologicznego o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na określonym stanowisku.