Język polski - informacje ogólne

Polski jest językiem indoeuropejskim oraz przynależy do słowiańskiej grupy językowej. Możemy poczynić dalszego rozróżnienia, dzieląc języki słowiańskie na południowosłowiańskie (języki bałkańskie), wschodniosłowiańskie (rosyjski jak też białoruski) jak też zachodniosłowiańskie (polski, czeski).


Słowacy oraz Polacy rozumieją się bez większych komplikacji, zaś Polacy oraz Czesi rozumieją się po wychyleniu kilku browarków.
kursy polskiego warszawa
Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com


Języki wschodniosłowiańskie a także południowosłowiańskie nie są takie bliskie – Polak, który w życiu nie uczył się języka rosyjskiego, może kumać poszczególne słowa a czasem nawet całe zdania w telewizji, jednakże nie będzie mógł usiąść i porozmawiać z Rosjaninem o życiu. Naturalnie znajomość jakiegoś języka słowiańskiego powoduje, iż o wiele swobodniej będzie się uczyć kolejnego. Terminy nierzadko podchodzą od tego samego prasłowa, struktury słowiańskich języków są porównywalne oraz prawidła gramatyczne mają mnóstwo wspólnego. Pod względem artykulacji odróżniają się one znacznie od siebie, jednak kiedy ktoś uczył się rosyjskiego, nie musi obawiać się lekcji języka polskiego. Kursy polskiego Warszawa są obecnie coraz częściej aranżowane.


Książka „Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle”
Autor: Wolters Kluwer Polska
Źródło: Wolters Kluwer Polska


Duńczyk, umiejąc język angielski jak też może mówiąc troszeczkę po niemiecku czy hiszpańsku, praktycznie rzecz biorąc, nie będzie nic rozumiał, gdy pierwszy raz odwiedza Polskę. Licząc trzydzieści osiem mln Polaków w Polsce jak też 4-22 mln użytkowników spoza Polski, język polski jest jednym z wielkich języków świata. Przed drugą wojną ogólnoświatową istniał cały szereg polskich narzeczy i na podstawie języka było można z łatwością poznać pochodzenie osób.Dialekty były użytkowane regionalnie, jednak też w obrębie jednego miasta, np. Warszawa miała różne dialekty dzielnicowe. Jeśli idzie o Polski dla obcokrajowców Warszawa, sprawdź moje źródło coraz większa ilość uczelni organizuje takie kursy.