Edukacja

Praca nauczyciela na różnych stopniach nauki

Nauczyciele jako ludzie krzewiący wiedzę od najdawniejszych czasów posiadali duży szacunek. Ich zawód bywa trudny, zwłaszcza gdy trzeba pracować z trudną młodzieżą. W każdej placówce edukacyjnej do uczniów należy podchodzić w jak najbardziej jednostkowy sposób, tak by nikt nie czuł się pokrzywdzony. Nagminnie jednak ten postulat bywa pomijany lub jest po prostu niemożliwy do wykonania z uwagi na zbyt duża liczbę uczniów w porównaniu do liczby pracowników.
Continue Reading