Dla dzieciaków

Dziecięca twórczość – Spektakl teatralny dla dzieci oraz akademia teatralna w Warszawie

Uczniowie w szkole uczęszczają na lekcje teatralne i z muzyki, bywa, że te dwa przedmioty są połączone. Ale prawda jest taka, że nie wszystkie dzieci mają wielki dar do grania i śpiewania. Jednak dzieci powinny uczestniczyć w tych lekcjach. Trzeba pamiętać, że zajęcia teatralne dla dzieci to nie jedynie przerabianie ról na miarę Shakespeare’a, ale co istotne wsparcie dziecięcej koordynacji psycho-ruchowej. Poza tym dzieci przez grę aktorską pobudzają swoją wyobraźnię. Podobne lekcje oferują Warszawskie szkoły teatralne.
Continue Reading
Dla dzieciaków

W jaki sposób zorganizować przedstawienie dla najmłodszych? O jakich elementach należy pamiętać?

Działalność sceniczna jest niezbędna, jeżeli mówimy o pracy z dziećmi. I nieważne, o jakiej grupie wiekowej jest mowa. Po prostu jest to nieodłączny element tego rodzaju pracy. Dlatego też, czy to przedszkole, szkoła, a może też prywatny ośrodek, należy się przygotować na tego typu działalność. Nie należy się jednocześnie obawiać, iż się to nie uda, gdyż nie trzeba mieć talentu, żeby coś takiego zorganizować. Ważne są chęci oraz znajomość paru istotnych rzeczy. O nich będzie właśnie ten tekst.
Continue Reading