chory

Wolontariuszy potrzebują wszędzie! Aktywna pomoc potrzebującym w placówkach medycznych i pożytku publicznego.

starsze uśmiechnięte osoby
Podczas nauki w liceum, podczas pobytu na studiach czy już w całkiem dorosłym życiu ludzie bardzo często angażują się w wolontariat. Pracują pomagając innym ludziom, urozmaicając im czas, czasem będąc przy nich nawet w ostatnich chwilach, ale mogą też nieść pomoc placówce od strony organizacyjnej (promocja, organizacja imprez).

Hospicja katowice popierają chorych i ich rodziny

hospicjum
Autor: Dick Thomas Johnson
Źródło: http://www.flickr.com
Hospicja Katowice mają dobre podejście do chorych

Nawet naprawdę kochająca rodzina może się okazać zbyt słaba, jeżeli ktoś rozpocznie chorować na ciężką chorobę, a jego stan będzie się szybko pogarszał. Wielka wiedza medyczna oraz psychologiczna, która jest tu konieczna, ma szansę się stać zbyt ciężka do ogarnięcia dla rodziny, a chcąc zapewnić godziwe ostatnie miesiące życia, poszukuje ona kogoś, kto rzeczywiście dobrze zna się na tym, jak pomóc w cierpieniu.
Syndicate content