Zdrówko

Zwolnienie lekarskie po ustaniu pracy, kapitał początkowy i ZUS ZWUA – znaczące informacje

Zasiłek chorobowy za zwolnienie lekarskie wolno otrzymać nawet po ustaniu zatrudnienia, jednak powinny być spełnione pewne istotne wymagania. Jeśli pracownik zachorował w terminie trwania pracy, a choroba nie przeszła aż do jej ustania, wówczas zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia i zasiłek chorobowy naturalnie mu się należą. Do czasu wypowiedzenia umowy, świadczenie to jest wypłacane przez chlebodawcę, niemniej po jej ustaniu wypłaca je ZUS.

zwolnienie lekarskie

Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com

Powinno się jednakże złożyć do ZUSU odpowiednią dokumentację, która przedstawia stan zdrowia pacjenta – . Trzeba to zrobić w wyznaczonym terminie, gdyż przekroczenie go zdoła spowodować wstrzymanie świadczenia. Zasiłek chorobliwy po ustaniu zatrudnienia nie jest płacony osobom, które zdobywają rentę czy emeryturę, są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych lub nie nabyły prawa do zasiłku. Kapitał początkowy to pojęcie, jakie zostało wprowadzone poprzez Fundusz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kapitał początkowy wylicza się jednostkom, jakie urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, oraz zamów sushi także osobom, które płaciły składki na ubezpieczenie przed rokiem 1999. Kapitał początkowy jest wyliczany na podstawie wniosku, który jest analizowany przez odpowiednią jednostkę w ZUS (więcej: Suma kapitału początkowego zdoła być zróżnicowana, istnieje także nieco przeróżnych sposobów na jej obliczenie. Jeśli potrzebujemy starać się o ustalenie kapitału początkowego, z pewnością oprócz złożenia stosownego wniosku, powinnyśmy przygotować jeszcze inne ważne dokumenty, takie jak świadectwa pracy albo legitymację ubezpieczeniową.

dokumenty

Źródło: pixabay.com

Zaświadczenie zus zwua to formularz, który wypełnia się w zamyśle wyrejestrowania jednostki ubezpieczonej z ubezpieczeń oraz korekty danych, jakie dotyczą osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń. Ścisłe wypełnienie tego dokumentu jest ogromnie istotne, wobec tego jeżeli nie wiemy jak to uczynić, skorzystajmy z pomocy, którą znajdziemy w Internecie. W Sieci bez kłopotu odszukamy wzór dokumentu zus zwua – zus zwua, jaki pomoże nam prawidłowo go wypełnić.

Publikacja, którą właśnie masz okazję czytać to nieszablonowe źródło (https://www.medimix.pl/artykuly-medyczne) informacji, ale jeśli poszukujesz analogicznych materiałów, to kliknij tutaj.

/J]