Dla dzieciaków

Z jakimi kłopotami możemy pójść do psychologa rodzinnego?

Jeżeli ty lub ktokolwiek z twoich bliskich posiada pewien problem, musi pójść z nim do fachowca. Nieistotne czy jest to problem z dziećmi, z partnerem, czy rodzicami.

Na każdy problem psycholog (pomoc psychologiczna online) ma zawsze rozwiązanie.
poduszki

Autor: sxc.hu
Źródło: sxc.hu
Poza terapią indywidualną oraz grupową jest jeszcze inna forma leczenia psychologicznego. Jest to terapia (zapraszam tutaj…) rodzinna. Nie istnieje jedna standardowa szkoła terapii rodzinnej. Jeżeli gimnazjalista posiada problemy w gimnazjum lub ojciec utracił pracę, wtedy psycholog rodzinny niezwykle rodzinie może dopomóc. Spotkanie przy terapii rodzinnej tyczy się całej rodziny. Z tego też powodu uwaga psychoterapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach terapii, a nie zaledwie na jednej osobie. Na takiej terapii terapeuta musi być obojętny wobec wszystkich oraz nie może brać strony żadnego uczestnika terapii. Rodzina na takiej terapii nie jest osądzana. Terapeuta pragnie zrozumieć wszystkich i próbuje rozwiązać problem. Nie próbuje także wytypować winnego zaistniałej okoliczności oraz nie twierdzi kto ma rację.
Postacią terapii rodzinnej jest terapia małżeństw. Ma ona za zadanie odbudować albo stworzyć od nowa dobrą, satysfakcjonującą więź między małżonkami. Terapia tego typu dotyczy zarówno aktualnych kłopotów jak i niewyjaśnionych dotąd problemów. Skupia się na zrozumieniu obecnych przyczyn problemów oraz wyposaża pary w narzędzia, jakie pozwolą w przyszłości rozwiązywać konflikty samemu. Proces takiej terapii opiera się na kooperacji obu partnerów. Bardzo ważna jest więc motywacja do zmiany obydwu osób.

Terapia małżeńska umożliwia partnerom konstruktywne rozwikłanie problemów oraz polepszenie ich stosunków. Dopomaga ona wyjść z kryzysu i znaleźć porozumienie. Terapia par przeprowadzana jest tylko przez doświadczonych terapeutów.