Edukacja

Wagosuszarka

Wagosuszarki to urządzenia niezbędne w laboratorium, dziale kontroli jakości oraz na dziale produkcyjnym. Określanie zawartości wilgoci w wytwarzanych produktach to jeden z najważniejszych parametrów jakości. To zawartość wody w produkcie sprawia, że dany towar ma konsystencję, odpowiedni termin przydatności do spożycia czy odpowiednie parametry fizykochemiczne.

Wagosuszarki

wagosuszarka

Źródło: wagi-elektroniczne.pl

Mierzenie wilgotności w produktach metodą suszarkową jest najlepszą metodą kontroli, cechuje się jednak wydłużonym czasem suszenia, co jednocześnie wydłuża otrzymanie wyniku bieżącej produkcji. Dzięki zastosowaniu wagosuszarki do mierzenia wilgotności otrzymujemy w znacznie krótszym czasie podobny wynik z metodą suszarkową. Wykorzystując wagoszuszarkę często skracamy czas badania zawartości wody z kilku godzin do niespełna kilkunastu minut. Warto jednak pamiętać, że to właśnie metoda suszarkowa określania wilgotności jest formą odniesienia. Na wagosuszarce możemy zmierzyć zawartość wody praktycznie w każdym produkcie. Właściwie dopasowane parametry wagosuszarki tj. np. modu pracy i wcześniejszego przygotowania wagosuszarki do pracy, pozwalają badać wilgotność produktów spożywczych np. wilgotność ziół i wielu innych oraz produktów chemii budowlanej, a nawet wilgotność ściółki leśnej.

Wagosuszarki ze względu na rozdzielczość dzielimy na 3 poziomy: wagosuszarki poziom profesjonalny przeznaczony jest dla użytkowników, którzy wymagają krótkiego czasu próbkowania oraz produktów o niskiej zawartości wilgoci przy jednoczesnej temperaturze próbkowania nawet 200°C. Profesjonalne wago suszarki na ekranie przedstawiają wykres – krzywa suszenia. Wagosuszarki poziom standardowy nadal oferują wysoką jakość, jednak dostępny zakres temperatury jest niższy i mamy do dyspozycji mniejszą ilość modów pracy. Wagosuszarki poziom podstawowy to najwygodniejsze rozwiązanie do zastosowania technologicznego – natychmiastowego określania wilgotności w warunkach produkcyjnych (szczegóły). Niska cena i prosta obsługa to główne zalety wagosuszarki poziom podstawowy. Istotnym parametrem wago suszarki jest temperatura komory grzewczej, niezwykle przydatnym jest np. zestaw do kalibracji temperaturowej. Wagosuszarka musi mieć również szalki jednorazowe – aluminiowe tacki do nakładania próbki. W przypadku substancji o konsystencji mąki szalkę jednorazową można używać wielokrotnie, przy niektórych substancjach tacka jest do użycia tylko jeden raz. Na rynku można kupić szalki do wagosuszarki wielorazowego użytku. Do badania zawartości H2O w cieczach wykorzystuje się filtry z włókna szklanego do wago suszarki. Wagosuszarki to tylko jedna z propozycji, jeśli chodzi o wagi elektroniczne.