Edukacja

Tłumacz przysięgły – jakie trzeba spełniać wymagania?

Tłumacz przysięgły to zawód, który wykonuje osoba, która cieszy się powszechnym zaufaniem. Prócz tego, ażeby zostać fachowcem z tejże dziedziny tłumacz przysięgły musi mieć stosowne uprawnienia. Parać się tym zajęciem na terenie polski może ten, kto ma obywatelstwo polskie lub też jest obywatelem państwa wchodzącego w związek Unii Europejskiej bądź państwa, który jest zrzeszony w porozumieniu tyczącym Wolnego Handlu (European Free Trade Association).

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu
Wymagane jest perfekcyjne posługiwanie się językiem polskim oraz posiadanie stuprocentowej zdolności do wszelkich czynności prawnych. Ponadto polskie prawo określa jeszcze wiele innych wymagań. Tłumacz rosyjskiego (a także innego języka) nie może być skazany za żadne przekroczenie, które zostało przez niego popełnione rozmyślnie. Tłumaczem przysięgłym nie może być osoba, która została skazana wyrokiem za przestępstwa skarbowe lub popełni nieumyślne przestępstwo powiązane z przekroczeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (odnośnik do strony biura). Ażeby zostać zawodowym tłumaczem przysięgłym konieczne jest ukończenie studiów wyższych magisterskich na profilu filologicznym. Można także skończyć inny kierunek studiów i pójść na studnia wyższe podyplomowe, z zakresu tłumaczenia z danego języka.

Wiedza merytoryczna każdego potencjalnego kandydata na tłumacza przysięgłego musi być zweryfikowana. Wymagane jest więc przejście specjalnego egzaminu z przekładu z języka polskiego na dowolny język obcy. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przekłada się z języka polskiego na obcy, w drugiej z kolei z języka obcego, daną treść trzeba przetłumaczyć na język rodzimy. Posiadanie wyższego wykształcenia jest warunkiem konieczny, aby zostać dopuszczonym do zdawania egzaminu.

Nadawaniem tytułu tłumacza przysięgłego para się ministerstwo sprawiedliwości. Ono także organizuje egzaminy i siłą rzeczy do niego trzeba składać zgłoszenia. Egzamin jest płatny. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze za jego przeprowadzenie 800 złotych od osoby.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej informacji na opisywany w tym artykule wątek, to zobacz w tym miejscu bez wahania uzupełniające informacje.

Egzamin składa się z etapu pisemnego i ustnego (wysoka jakość tłumaczeń). Obie te części nie mają miejsca tuż po sobie, a terminy określone są przez przewodniczącego komisji. Zanim zostaniemy pełnoprawnymi tłumaczami przysięgłymi, musimy przebyć bardzo długą jak i skomplikowaną drogę, jednakże zawód tłumacz przysięgły jest tak frapujący oraz prestiżowy, iż bez wątpienia warto ją pokonywać.