Edukacja

Rola szkoły żydowskiej

Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest szerzenie pośród uczniów tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, zwłaszcza w Polsce, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Działalność takich placówek często związana jest z szerszą działalnością całego stowarzyszenia na rzecz równości kulturowej. W szkołach żydowskich mamy również możliwość kształcić dzieci na zajęciach dodatkowych, poza szerzeniem tolerancji oferta tych placówek zapewnia dodatkowo wiele atrakcji. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe zajęcia.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz tego, często zdarza się, że realizacja całego programu nauczania jest prowadzona autorską metodą, którą opracowuje każdy nauczyciel. Szkoła żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych.cpsens.pl/ (kliknij tu)Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Najważniejsza jest współpraca między uczniami i nauczycielami, od samego początku wspólne inicjatywy stają się sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Niezmiernie ważne jest, żeby wszyscy, którzy uczęszczają do tego typu szkoły poznawały historię żydowską oraz poznawały żydowską kulturę. Istnieje dużo stowarzyszeń i organizacji, które propagują tę kulturę, tworząc często inicjatywy edukacyjne. W programie szkoły żydowskiej znajdziemy nie tylko historię żydowską, ale także zajęcia z religii oraz dodatkowe zajęcia z muzyki, czy zajęcia sportowe. Informacje o szkole na serwisie: szkoła dialogu Etz

Dzieci uczą się również języka hebrajskiego. Zajęcia prowadzone są często w niewielkich klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację.

Jeżeli bez zadowalających efektów poszukujesz równie nieszablonowego serwisu, to zalecam ten link (https://www.rathgeber.pl/) – zobaczysz, on też jest bogaty w takiego typu treści.

Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Dodatkowym plusem chodzenia do tego typu szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz spotkania z psychologiem oraz pedagogiem, które zwykle odbywają się osobiście z każdym uczniem raz w miesiącu lub nawet raz w tygodniu.