Bez kategorii

Psychologiczne kursy menedżerskie – jak powinny wyglądać?

Psychologiczne szkolenia menedżerskie zazwyczaj zamawiane bywają dla dużych grup kierowniczych. Prowadzone są w tym samym czasie przez kilku profesjonalistów doradców personalnych. Są one rodzajem integracji jak też budowania zespołu jak też niekosztownym narzędziem diagnozującym niedostatki w kulturze organizacyjnej firmy – razem ze wskazaniem opcji ich uzupełnienia. Warsztaty psychologiczne menedżerskie pogłębiają również wiedzę w zakresie modelowych kwalifikacji efektywnego menedżera. Scenariusz takich zajęć winien opracowywany być indywidualnie, po rozeznaniu potrzeb szkoleniowych grupy menedżerskiej.

Warsztaty psychologiczne menedżerskie są szkoleniem umiejętności psychospołecznych potrzebnych w kierowaniu pracownikami, na jakie ogólnie powiedziawszy składają się: planowanie, organizacja, kierowanie a także kontrola. Warsztaty psychologiczne menedżerskie pozwalają uczestnikom „spróbować” nowych ról związanych z pracą, odnaleźć się w symulowanych sytuacjach, umożliwiając tym samym stały rozwój pracownika. Sami uczestnicy sądzą, iż uczestnictwo w takich ćwiczeniach dostarcza im ważnych informacji o nich samych. Pozwala na wgląd w siebie, a także w specyfikę pełnionego stanowiska.

Menedżerowie odbierają istotne wiadomości zwrotne od współuczestników a także psychologów, wywierające wpływ na ich samokrytykę jak też wiedzę o swoich możliwościach.

Ta oryginalna strona także publikuje wciągające materiały na przedstawiany tutaj temat. Jeśli zatem Cię on zainteresował – nie ociągaj się i sprawdź to.

Pewna część ćwiczeń posiada charakter autodiagnostyki, większa część jednak tyczy się wypróbowania rozmaitych metod postępowania w kontaktach z drugim człowiekiem, doskonalenia oraz nauczania się nowych rodzajów postępowań wraz ze sprawdzeniem ich użyteczności (kształtowanie pożądanych zachowań, nierzadko z wykorzystaniem kamery).

Sprawą bardzo istotną jest dobrowolny udział w warsztatach psychologicznych. Przed ich zainicjowaniem trenerzy powinni przedłożyć zamysł oraz strategię prowadzenia warsztatów. Akceptacja planu oraz sposobu warsztatów psychologicznych przez uczestników jest gwarancją efektywności tegoż szkolenia.

Instruktorów oczywiście obowiązuje etyka psychologa, która nie dopuszcza do przekazywania danych podmiotowych o indywidualnych uczestnikach szkolenia osobom postronnym (w tym również jednostkom zamawiającym kurs).