Edukacja

Na czym polega zadanie przysięgłego tłumacza? Czy taki zawód może być interesujący?

Zdawać by się mogło, iż poznanie dogłębnie dowolnego języka – czy to od jego strony formalnej, bądź bardziej codziennej, „slangowej”, jest podstawą w wypadku pracy tłumacza. Co więcej musi znać on konteksty kulturowe, jakie zapewniają pojęcie idiomów czy bardziej lokalnych odmian języka. Jest to niezwykle obszerny zakres wiedzy, jednakże jeśli interesują nas tłumaczenia przysięgłe, będzie on niewystarczający. Warto zaznajomić się ze szczegółami tyczącymi się tegoż zawodu, gdyż to pozwoli zobaczyć różnice pomiędzy pracą zwykłego tłumacza a tłumaczem przysięgłym.

tłumacz

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy tłumacz (przejdź do serwisu) stara się dokonywać swego przekładu jak najlepiej. Nie bez przyczyny mówi się o lepszych a także gorszych tłumaczeniach. O ile jednakże w przypadku zwykłych przekładów konsekwencje rzutują na rozwój kariery tłumacza czy jego reputację w środowisku, to tłumacz przysięgły może stracić swe upoważnienia. W przypadku, gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków godnie – czyli dla przykładu dokona tłumaczenia, które nie będzie bezstronne – staje przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Owa natomiast może zdecydować o ewentualnych naganach bądź odsunięciu od realizowania zawodu w przypadku stwierdzenia zaniedbań. O dodatkowej powadze zawodu tłumacza świadczy także fakt, iż działa za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie, jak w wypadku zwykłych tłumaczy, jako wolny strzelec. Jest także wpisany na specjalną listę tłumaczy, udostępnioną na stronach internetowych Ministerstwa.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, co znaczy, iż jego działalność budowana jest na zaufaniu w stosunku do przeprowadzanych przez niego czynności. Powyższe wiążą się z tłumaczeniem dokumentów wysokiej rangi – a są to chociażby dokumenty oficjalne czy procesowe, jakich tłumaczenia mogą wpływać na rozstrzygnięcia organów sprawiedliwości. Aby pozyskać zaufanie oraz trafić na wspomnianą listę tłumaczy, potencjalny kandydat powinien spełniać szereg wymogów, ażeby zostać dopuszczonym do wykonywania zawodu. Skończone studia będą tu wyłącznie jednym z warunków – inne, regulowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, to posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność i pozytywny wynik z oficjalnego egzaminu.

Jak znaleźć tłumacza w swym mieście? To nic trudnego, starczy wpisać w przeglądarkę zwrot: tłumaczenia angielski + nazwę swojego miasta.