Edukacja

Lekcje polskiego dla osób zza granicy w stolicy

Szkoła językowa koncentruje się tylko i wyłącznie na nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła specjalizując się tylko na jednym języku, może zapewnić studentom – najwyższą jakość nauczania, stworzenie grup na zróżnicowanych poziomach zaawansowania oraz zatrudnienie profesjonalnej kadry. Placówka jest przekonana, że można nauczyć się polskiego szybko, lecz wymaga to odpowiedniego podejścia. Odpowiednia metoda jest tym bardziej ważna, im bardziej złożona jest gramatyka danego języka, a j. polski może pochwalić się wieloma niuansami gramatycznymi, które w innych językach w ogóle nie występują.

nauka języków obcych

Autor: The LEAF Project
Źródło: http://www.flickr.com
Tworząc program, rozwijając oraz doskonaląc metodę nauczania k.polskiego nauczyciele szkoły osiąga cel, czyli umożliwienie studentom efektywne przyswajanie polskiego. W nauczaniu języka polskiego najważniejszy jest aspekt użytkowy. Placówka stawia na to, by poznane słownictwo i struktury gramatyczne były funkcjonalne, a studenci na zajęciach mieli wiele okazji do swobodnej rozmowy. Wszystkie zajęcia, także te na poziomie A odbywają się wyłącznie po polsku. Metoda ta daje skuteczne rezultaty zaskakująco szybko – co bardzo wzmacnia motywację kursantów.

Szkoła (szkoła niepubliczna w Warszawie http://www.wilanow.varsovia.edu.pl) tworzy grupy międzynarodowe i często język polski jest jedynym wspólnym językiem wszystkich studentów. Niewielkie grupy – do max. 8 osób sprawiają, że Nauczyciele koncentrują się na potrzebach każdego ucznia. Szkoła zatrudnia tylko i wyłącznie doświadczonych i twórczych nauczycieli, dla których nauczanie języka polskiego jest pasją. Szkoła Tworzy pionierskie programy nauczania, sprawuje pieczę nad procesem dydaktycznym – prowadzi ankiety, obserwacje, testy sprawdzające postęp w nauce polskiego. Interesujące programy nauczania, dostosowane są do poziomu i wieku studentów, dla każdego, kto się zapisuje na kursy dla obcokrajowców Warszawa (w Warszawie nie ma problemu ze znalezieniem kursu).

Dla placówki Najważniejsze są potrzeby każdego kursanta, jego oczekiwania i plany językowe. Nauczyciele kierują się także europejskimi normami nauczania, realizując programy w ramach ogólnie przyjętych poziomów nauczania polskiego jako obcego. Placówka Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania i o różnorodnym stopniu intensywności: kursy jedno semestralne, intensywne dwu lub trzy tygodniowe a także lekcje indywidualne i kursy języka biznesowego. Szkoła stwarza przyjazną, rodzinną atmosferę. Kadra Przygotowuje lekcje w plenerze, zajęcia konwersacyjne w klubach i kawiarniach. Kadra wraz ze studentami – oglądają polskie filmy, spędzają Wigilię i Wielkanoc, wróżą w wieczory andrzejkowe i lepią pierogi…