Zdrówko

Kto może studiować pielęgniarstwo i czy jest to trudny kierunek studiów?

Każda osoba, która pragnie w swojej pracy zarobkowej pomagać innym, mogłaby wybrać właściwy kierunek szkoły wyższej. Na tym kierunku studenci uczą się wielu przedmiotów.

Są to np. anatomia, biochemia, farmakologia czy też mikrobiologia.
zdrowe śniadanie

Autor: AnnieAnniePancake
Źródło: http://www.flickr.com
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeznaczone są dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem pielęgniarki. Abiturient po zakończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Daje jemu on możliwość do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej i do zaczęcia studiów magisterskich. Umiejętności nabyte przez abiturienta są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują go do pielęgnowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, wykonywania badań diagnostycznych i do nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.
Nauczanie na tego typu wydziale szkoły wyższej odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć w praktyce. Prowadzone te zajęcia są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie przeważnie dysponują dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami, gdzie studenci mogliby zdobywać i udoskonalać swe umiejętności zawodowe. Praktyki studenci odbywają w uznawanych placówkach zdrowotnych i dzięki temu studenci zapoznają się z działalnością w zawodzie. Studenci na tym wydziale powinni zaliczyć 275 godzin nauki podstaw pielęgniarstwa i 75 h z podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na takich studiach, studenci uczą się dietetyki. Zapoznają również tematy w zakresie chorób wewnętrznych oraz pielęgniarstwa internistycznego. Uczą się ponadto pediatrii oraz pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.

Pielęgniarstwo to nie jest kierunek łatwy oraz wymaga od swoich studentów dużo zaangażowania i wytrwałości.

Jeśli naprawdę chcesz dokładniej zgłębić to zagadnienie, kliknij dodatkowo tutaj oraz zdobądź pomocne informacje (http://www.dentistree.pl/#our-doctors). Ono na pewno będzie dla Ciebie pomocne.

Perspektywa pokaże, że wybór kierunku był jednak celny, a wykonywanie takiego zawodu daje wiele satysfakcji