Edukacja

Kilka słów o tłumaczeniach. Poczytaj najważniejsze informacje

W czasach ogarniającej nas globalizacji, dobra znajomość co najmniej trzech języków obcych zdaje się być fundamentalna. Niestety niezbyt wielu spośród nas dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najczęściej znany jest język angielski, lecz na zachodzie, na przykład we Wrocławiu, z uwagi na niedaleką odległość do granicy w przewadze jest niemiecki.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Ponadto wielu polskich obywateli wyjechało, lub planuje wyjechać za granicę szukać zatrudnienia nie znając wystarczająco dobrze języka, a to stwarza komplikacje. Przykładowo, nierzadko trzeba coś załatwić, napisać pismo oficjalne, przygotować CV. W tego rodzaju sytuacji przydatny jest tłumacz.

Kim jest tłumacz???
Tłumacz jest osobą, która poprzez znajomość co najmniej dwóch języków obcych tworzy przekład wypowiedzi bądź też tekstu pisanego z języka pierwotnego na język oczekiwany. Tłumaczenie wymaga od niego nie tylko zrozumienia tekstu, ale też odpowiednio szybkiego przekazywania jego treści w języku, na który ma zostać przetłumaczony. Poza wysokimi kompetencjami językowymi, wprawny tłumacz musi odznaczać się umiejętnością szybkiego uczenia się i szeroką wiedzą, a przynajmniej bardzo dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz powinien także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

Rodzaje tłumaczeń
Wyróżniamy dwa główne sposoby tłumaczenia tekstów: pisemne i ustne. Wśród form pisemnych wyszczególniamy:
1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty na tematy ogólne, przykładowo listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne i tym podobne.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające terminologię fachową z różnych dyscyplin wymagające podczas przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji oraz konsultacji osoby biegłej.

Jeśli chcesz uzyskać równie fascynujące informacje na przedstawiany wątek, to przenieś się do tekstu (http://www.workservice.pl/praca/magazynier/bydgoszcz/), który skupia cenne wiadomości odnoszące się do prezentowanego zagadnienia.

Należą do nich między innymi tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne oraz branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe – wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego , która specjalizuje się w tłumaczeniu między innymi dokumentów procesowych, urzędowych oraz akredytowaniu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Tłumacz przysięgły może też potwierdzić tłumaczenia oraz odpisy zrobione przez inne osoby. Żeby tłumaczenie przysięgłe było ważne musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżniamy duża ilość podrodzajów, między innymi:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – odbywają się w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego oratora.

Taki tekst prezentuje niezwykle atrakcyjne sprawy, zatem jeżeli chcesz poznać przedstawiany temat bardziej, zobacz też to omówienie (https://www.adwokatchojka.pl/porady-prawne-online-przez-telefon.html).

Tłumacz nie posiada kontaktu z prelegentem i gdyby miał jakichkolwiek trudności nie posiada możliwości by go poprosić o powtórzenie komunikatu.

-Konsekutywne (następcze) – tłumacz rozpoczyna przekład dopiero, w czasie gdy prelegent zakończy swoją wypowiedź (mowa może być podzielone na części). Najczęściej w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz podczas przemówienia stoi obok przemawiającego, słucha go i sporządza notatki.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – winny być wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Mogą one mieć formę symultaniczną albo konsekutywną.

Przy wykonywaniu tłumaczeń ustnych zwykle używane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem tłumaczy na bieżąco wypowiedź mówcy).

Gdzie szukać tłumacza???
Najlepszą drogą, aby odszukać właściwego tłumacza, jest internet. Należy tylko wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę, na przykład: tłumaczenia angielski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeśli interesuje nas określone miasto, możemy dodać jego nazwę, przykładowo: agencje tłumaczeń Warszawa. Później musimy jedynie się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę i, jeśli to tłumaczenie pisemne, dostarczyć tekst oryginalny. Jeżeli szukamy tłumacza przysięgłego, powinno się sprawdzić, czy wybrana przez nas persona znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.