Edukacja

Kilka słów o śląskich tłumaczach przysięgłych…

Słownik, słownictwo

Autor: EnglishForYou
Źródło: EnglishForYou

W okresie ogarniającej nas globalizacji stosunkowo często zdarza się, że potrzebujemy tłumaczenia jakichś ważnych dokumentów. Także gdy wyjeżdżamy za granicę bywa to nieuniknione, zwłaszcza, gdy nie znamy wystarczająco biegle języka, a musimy coś załatwić. Niestety, aby takie tłumaczenie miało wartość urzędową nie może być napisane przez bliżej nieokreśloną personę. Zadanie takie powierza się zazwyczaj tłumaczom przysięgłym. Na pytania między innymi kto to jest tłumacz przysięgły i w jaki sposób można go odszukać w naszym województwie znajdziecie Państwo odpowiedź w zamieszczonym niżej artykule.

Kim właściwie jest tłumacz przysięgły???

Mianem tłumacza przysięgłego określamy osobę zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów sądowych, procesowych, urzędowych oraz zatwierdzaniu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów – tłumaczenia poświadczone.

Absorbuje Cię problematyka poruszana w tym wpisie? Poznaj ponadto też inne pokrewne treści – po prostu wejdź tu (http://merservice.pl/uslugi/inwentaryzacja-sprzetu-posm/).

Osoba taka może także zatwierdzić tłumacz przysięgły angielski ruda śląska oraz odpisy przetłumaczone przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, która posiada w otoczce jego imię i nazwisko oraz spresyzowanie języka, w obrębie którego posiada kompetencje, natomiast centralnie pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Trzeba dodać, iż poza tłumaczeniami pisemnymi może on również wykonywać przekłady ustne, między innymi na rozprawach sądowych. Oczywiście tłumaczem przysięgłym nie może stać się ktokolwiek- każdy kandydat początkowo musi zdać egzamin w obecności Ministra Sprawiedliwości, a dopiero później, po uzyskaniu koniecznego wyniku i złożeniu Ślubowania zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Lista ta możliwa do wglądu jest w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie szukać śląskich tłumaczy przysięgłych???

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

  Najwłaściwszą drogą, aby znaleźć odpowiedniego tłumacza przysięgłego jest Internet. Na wstępie musimy wpisać w wyszukiwarkę odpowiednią frazę, która mniej-więcej określa to, czego potrzebujemy, na przykład: tłumacz przysięgły Śląsk. Jeśli potrzebujemy tłumaczenia ustnego w języku angielskim z Katowic zapytanie może mieć postać: tłumacz ustny angielski Katowice lub po prostu tłumacz angielski Katowice – wejdź na stronę (tłumacz zwykle robi zarówno pisemne jak i ustne tłumaczenia). W następnej kolejności trzeba skontaktować się z wybranym spośród znalezionych biur, umówić się na spotkanie i wycenę (wyceny zazwyczaj są jednostkowe). Warto również sprawdzić wcześniej, czy tłumacz przysięgły, z którym chcemy się skontaktować, na pewno znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości (można zrobić to pod podanym niżej adresem internetowym: tłumacz – więcej info