Edukacja

Jak zostać profesjonalnym opiekunem osób starszych?

Praca jako opiekun osób starszych wbrew pozorom jest bardzo zajmująca i odpowiedzialna. Osoba troszcząca się o osoby w podeszłym wieku ma za zadanie dbać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz także pomagać im w codziennym życiu. Zakres odpowiedzialności opiekunów może być różny. Sporo zależy przede wszystkim od stanu zdrowia czy możliwości ludzi starszych, jak również miejsca pracy.

Kwalifikowany opiekun osoby starszej w głównej mierze pomaga seniorowi utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przyjmować codzienne posiłki lub dawkować leki. W przypadku ludzi chorych czy niepełnosprawnych bardzo często konieczne bywa również wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków czy regularna rehabilitacja. Bardzo ważne jest także, aby opiekun kontrolował stan zdrowia podopiecznego. Do jego zadań należy w szczególności regularna kontrola stanu zdrowia seniora.

Zadaniem opiekuna jest nierzadko także wsparcie w utrzymaniu czystości w mieszkaniu oraz w wykonywaniu codziennych zajęć domowych, takich jak chociażby gotowanie czy wykonywanie zakupów. Może również zajmować się on załatwianiem różnorakich spraw poza domem, np. realizowaniem recept czy opłacaniem rachunków. Niejednokrotnie opiekun organizuje również czas wolny osobie starszej. Niezwykle ważne jest, aby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w codziennym życiu.

W profesji opiekuna najistotniejsza jest jednak w szczególności empatia i odpowiednie podejście do podopiecznego. Nie mniej jednak, trzeba zadbać również o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

właściwą edukację. Jeżeli chcesz zostać profesjonalnym opiekunem osób starszych, masz okazję wybrać szkoły dla osób ze średnim wykształceniem, które gwarantują edukację w tym kierunku. Dzięki właściwej szkole policealnej albo też kursom specjalistycznym masz możliwość zyskać konieczną wiedzę na temat podstawowej opieki medycznej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby chcące pracować w zawodzie opiekuna osób starszych mogą odnaleźć zatrudnienie w bardzo wielu instytucjach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być również zatrudniane do pomocy w mieszkaniach osób prywatnych. Bardzo wielu opiekunów medycznych poszukuje przy tym swojej pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą.