Bez kategorii

Jak stać się wolontariuszem?

Wolontariuszem może być ktokolwiek, lecz nie w każdym miejscu. Bywają miejsca, w jakich praca wymagać będzie spełnienia sprecyzowanych warunków przez aspiranta na wolontariusza. Chodzić tutaj może o wykształcenie, predyspozycje czy stan zdrowia.

wolontariat

Autor: Redazione Fuorigio.co
Źródło: http://www.flickr.com
Zasadniczo osoba w każdym wieku może być wolontariuszem. Są jednak 2 zastrzeżenia: przede wszystkim, osoba niepełnoletnia musi otrzymać pisemną zgodę rodzicieli albo prawnych opiekunów na podjęcie zadań w ramach wolontariatu.

Dzisiaj prezentujemy ten post – jeśli jest on przydatny również dla Ciebie, to kliknij, a więcej zobaczysz w artykule. Upewnij się, może to także okaże Ci się ciekawe.

Prócz tego pełnoletniość będzie wymagana, by zostać wolontariuszem przykładowo w pewnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wymaga tego ustawa). Nie ma dokładnie sprecyzowanych wymagań tyczących się wykształcenia kandydata na wolontariusza, chociaż prawo wymaga, by wolontariusz posiadał kwalifikacje nieodzowne do realizowania wskazanych zadań jak też spełnił inne warunki wiążące w danym miejscu pracy, tj.: badania lekarskie albo kursy.

Co jest najistotniejsze jeżeli chodzi o pracę w wolontariacie? Najistotniejsze będą chęci, a również należyta wiedza, zdolności konieczne do realizowania określonych zadań. Wolontariat może być realizowany każdego dnia, jak także raz na tydzień. Trzeba się zastanowić, czy ze względu na różne zadania bardziej odpowiedni będzie dla nas jest tzw. wolontariat krótkoterminowy, czy też wolontariat długoterminowy.

Wszystko to jest niezwykle ważne, bowiem pozwoli jasno sprecyzować obręb zadań konkretnego wolontariusza, a również będzie ważną informacją dla organizacji – kiedy można liczyć na wsparcie konkretnej osoby. Zawsze lepiej zakomunikować, iż będziemy mieć czas w poniedziałek po południu, niż oświadczać, iż ma się sporo wolnego czasu.