Zdrówko

Dlaczego co jakiś czas każdy kierowca zawodowy powinien być przebadany? Dlaczego jest to tak ważne?

Psychotechnika to obszar psychologii, który zajmuje się badaniem za pomocą testów, by stwierdzić zdolność oraz przydatność kandydatów do wybranych zawodów, szkół lub stanowisk. Bardziej właściwą nazwą będą w tym miejscu badania psychologiczne, jakie wykonywane są przez uprawnionego psychologa transportu. Oparte są na metodyce badań psychologicznych kierowców.

prawo - landszaft

Autor: Lukas Plewnia
Źródło: http://www.flickr.com

Każde z badań składa się z części papierowej oraz części technicznej z użyciem aparatury do badań psychologicznych. Wykonywane są najzwyczajniej testy papierowe, ażeby ocenić predyspozycję psychotechniczne pracowników. Są to różne oceny, takiego typu jak ocena koncentracji, podzielność uwagi czy stopień funkcjonowania w warunkach stresu. Wykonywana jest ponadto diagnoza osobowości oraz ocena poziomu lęku.

Tego typu badanie eeg w czuwaniu są wykonywane w różnorakich miejscach, na pewno jednakże jak psychotechnika Warszawa jest dobra do przeprowadzenia tego typu badań. To jednakowoż, w jakim miejscu będziemy przeprowadzać takie badania jest zależne na pewno od naszego miejsca zamieszkania. Najprostsza zasada jest tego typu, że im jest bliżej, tym dla nas lepiej. Ale jednocześnie powinniśmy sprawdzać, czy w tego rodzaju miejscu badania wykonywane są solidnie. Powinniśmy też wiedzieć czy cena tego typu badań jest dla nas odpowiednia, czy jak przykładowo psychotechnika Warszawa cena jest dla nas do pełnej akceptacji. Tego typu psychotesty są niezwykle istotne dla zawodowych kierowców, dzięki nim powiększa się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Strona główna Pracowni Analiza Przeprowadzane są w gabinetach psychologów, muszą oni jednak mieć uprawienia z zakresu psychologii transportu.

Ich koszt nie jest zbyt wielki, w większości przypadków pokrywa go pracodawca. Do ukończenia 30 roku życia kierowca powinien poddawać się tego rodzaju testom co pięć lat. Po przekroczeniu takiego wieku powinien badać się co trzydzieści miesięcy.

Pracownia ze Stolicy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

Musimy pamiętać o tego typu badaniach, bo są niezbędne, jak zawodowo prowadzimy pojazdy. Musimy je w takiej sytuacji traktować jako coś normalnego, coś obowiązkowego, co jest niezbędne do wykonywania tego zawodu. Zawsze dobrze o tym pamiętać, zwłaszcza jak wybieramy miejsce, w którym poddamy się tego typu badaniom.