Edukacja

Dla kogo nauka na kierunku nauki polityczne

Kierunek Nauki polityczne to propozycja dla tych, którzy chcą decydować o przyszłości swej a także otoczenia, włączając się w życie społeczne, dla zaciekawionych procesami społecznymi, ekonomicznymi a także politycznymi w naszym kraju jak też na świecie, dla osób dostrzegających rolę nowoczesnej komunikacji społecznej w działaniu przedsiębiorstw oraz instytucji, dla przyszłych pracowników mediów jak też marketingu.

Studenci

Autor: Thacher Gallery at the University of San Francisco
Źródło: http://www.flickr.com
Z uwagi na duży wachlarz przedmiotowy studia politologiczne to również pomysł dla wypatrujących takiego profilu kształcenia, jaki otworzy im wiele opcji otrzymania ciekawej pracy, w tym prowadzenie swej firmy na wymagającym europejskim rynku. Absolwent profilu posiada dokładną wiedzę na temat mechanizmów życia społecznego, politycznego jak też ekonomicznego i umiejętność podejmowania decyzji, gromadzenia jak też systematyzowania wiedzy, dokonywania samodzielnej, zintensyfikowanej analizy zjawisk jak też procesów występujących w sferze publicznej. Potrafi dokonać wyboru optymalnych rozwiązań strategicznych a także taktycznych z zakresu problemów krajowych, w europie a także międzypaństwowych.

Umie dostosować się do prężnie modernizującej się faktyczności społeczno-ekonomicznej oraz politycznej. Posiada zdolność zespołowej, znajomość reguł życia społeczno-gospodarczego oraz zasad etyki zawodowej. Jest przygotowany do samodzielnego realizowania pracy w sektorze publicznym, w świecie polityki, zrzeszeniach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzypaństwowych a także we współczesnym biznesie.Absolwent ma możliwość też podjąć studia drugiego stopnia. Łączną częścią studiów są zajęcia warsztatowe przeprowadzane przez przedstawicieli życia publicznego oraz polskiego i międzynarodowego biznesu, jacy osiągnęli sukcesy w swych dziedzinach.

Dziennikarstwo studia to kierunek dla ludzi ciekawych świata jak też ludzi – . Studia na profilu dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich ludzi zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations i tematyką prasy samorządowej i regionalnej. Dzięki niemu zyskasz wiedzę na temat mediów, zaś praktyczne umiejętności a także warsztat szkolić będziesz pod okiem profesjonalnych dziennikarzy. Żacy korzystają z pracowni TV a także szlifują swoje zdolności w uczelnianych mediach. Jeżeli ciekawią cię wyżej wymienione kierunki, napisz w przeglądarkę sformułowanie: dziennikarstwo studia lub studia politologia.