Bez kategorii

Czym jest odpowiedzialność cywilna doktora? Istotne informacje

Każdy lekarz, bez względu na to którą pracę wykonuje, zdoła ponieść odpowiedzialność cywilną i prawną za błędy w sztuce lekarskiej, które zostały spowodowane jego własnymi działaniami. Czasem odpowiedzialność taką może ponieść również za błędy personelu medycznego. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarza wynika z wielu przeróżnych statutów, przykładowo z prawa karnego bądź także z ustawy o zawodzie doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na kompensacie majątkowej za szkody i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na skutek popełnionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za krzywdę ma przeważnie znaczenie kompensacyjne, co znaczy, że ma na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub mentalnym pacjenta.

Czy ten wpis spodobał Ci się tak bardzo, że pragniesz zaznajomić się z innym? To rewelacyjnie. Więc tutaj kliknij i sprawdź (www.e-herbata.pl/herbaty-zielone-c-17.html) dużo informacji.

O ile pacjent stwierdzi popełnienie błędu medycznego, zdoła wystąpić o rentę, jednorazowe naprawienie szkody czy też zadośćuczynienie pieniężne w stosunku do lekarza czy też danego szpitala.

Medyk ponosi odpowiedzialność cywilną o ile wyrządził ruch nieuczciwy, i także jeżeli nie wykonał odpowiednio swoich obowiązków, co przywiodło do zaniedbania i do popełnienia błędu leczniczego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, natomiast w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wtedy pacjent ma uprawnienie dochodzić naprawienia szkody od doktora. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi pokazać, że odniósł krzywdę z winy lekarza wskutek nie wywiązania się poprzez lekarza z umowy zawartej z pacjentem.

Bezsprzecznie należałoby znać swoje prawa, albowiem każdy z nas korzysta z usług lekarskich. Niezależnie od tego, czy chodzi o bytność w szpitalu, leczenie czy wizytę lekarską – winniśmy wiedzieć, że doktora wiąże odpowiedzialność zawodowa lekarza oraz w razie popełnienia przez niego błędu medycznego czy też nie wywiązania się ze swoich obowiązków, mamy prawo dochodzić odszkodowania. Powinno się wiedzieć, iż jeżeli korzystamy z usług doktora na NFZ, to wtedy odpowiedzialność za popełnione błędy lekarskie ponosi pracodawca, czyli ZOZ.