Zdrówko

Czy orientujesz się, że schorzenia psychiczne jako zjawisko pospolite?

W dzisiejszym czasie, gdy prędkie i nerwowe życie przytłacza, choroby psychiczne są zjawiskiem dosyć powszechnym. Choroby umysłowe zdołają dotyczyć każdego. Zakłócenia dotykające naszego życia wewnętrznego znamiennie hamują działanie społeczne. Tak jak pozostałe choroby, wszelkie rodzaje chorób psychicznych posiadają fazy nasilenia, lub scharakteryzowane oznaki.

Ludzkie postępowanie jest nadzwyczaj złożone i zależy od wielu czynników. Psychiatra (więcej w serwisie) stawia ocenę określając indywidualne jednostki chorobowe jako charakterystyczne zachwianie stabilności chemicznej mózgu .
Lekarz psychiatra (zobacz również psychiatra warszawa) opiera własną diagnozę przede wszystkim na dokładnie zrealizowanym wywiadzie od pacjenta, a również na badaniu stanu umysłowego polegającym na zadawaniu pytań, rozmowie i spostrzeżeń. Doktor ma możliwość również zlecić wykonanie dodatkowego badania psychologicznego i polecić pacjentowi, albo razem z nim zrealizować specjalistyczne kwestionariusze służące do diagnozy rozwoju objawów. W pewnych przypadkach może także podjąć decyzję o konsultacji neurologicznej.

pacjent

Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.

Jedną z częstych chorób psychicznych są zaburzenia obsesyjno kompulsywne. Leczenie takich zaburzeń jest postępowaniem długotrwałym i złożonym. W leczeniu stosuje się zarówno leki, jak i psychoterapię i techniki wspomagające. Osoby doświadczające łagodniejszych objawów można leczyć jedynie za pomocą psychoterapii, lub farmakoterapii. W przypadku znacznego nasilenia symptomów niezbędne może być wspólne użycie obydwu takich procedur. Farmakoterapia trwa od wielu miesięcy do wielu lat. W leczeniu farmakologicznym stosuje się przeważnie znacznie większe ilości lekarstw antydepresyjnych w porównaniu z ilościami polecanymi chorym na depresję.

Czas trwania terapii wyznaczany jest indywidualnie. Po zakończeniu właściwego leczenia wyznaczone może być powtarzanie umiejętności i ćwiczeń uzyskanych w czasie kuracji.
W wypadku zaburzeń umysłowych ważne jest dbanie o ogólną higienę umysłową i stan zdrowia, dbałość o własny rozwój, kształcenie w sobie umiejętności radzenia sobie z napięciem i rozwiązywania komplikacji, aktywność fizyczna.