Edukacja

Chrońmy środowisko bez względu na to, czy chodzi o miejsce pracy lub miejsce zamieszkania

Dbanie o ochronę środowiska, to podstawa, jeśli chcemy, by przyszłe pokolenia mogły żyć i podziwiać piękne krajobrazy, które i my możemy obecnie oglądać. Zaniedbania w tym kierunku są jednak nadal duże. Z jednej strony wszędzie nagłaśnia się potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie niekoniecznie przestrzegają choćby najprostszych zasad z tym związanych. Tymczasem dbanie o środowisko powinno stać się nawykiem każdego z nas.

O tym, że ochrona środowiska jest ważna powinniśmy też mówić w zakładach pracy. Oczywiście, w każdym przedsiębiorstwie prowadzi się typowe szkolenia bhp, jednakże dotyczą one zazwyczaj przeważnie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem opłaca się udostępniać także dla swoich pracowników szkolenia z zakresu ochrony środowiska, i to nie tylko na terenie zakładu pracy.
las

Autor: Kopp
Źródło: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm, które obowiązują jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Na takich szkoleniach uczestnicy są informowani na temat tego jakie są możliwe rozwiązania poprawiające jakość kontrolowania odpadów na obszarze firmy, jak je przechowywać i składować, czy gdzie zgłaszać wszelkie naruszenia prawa z tym związane. Rzecz jasna, zwykle na tego typu szkolenia zapisywani są pracownicy wyższego szczebla, którzy odpowiadają za zarządzanie w firmie, jednak warto, by tego rodzaju wiedzę zdobyli wszyscy pracujący, szczególnie, jeśli zakład pracy ma ciągle do czynienia z różnego typu odpadami – poznaj szkolenia Akademii EcoMS.

Pamiętajmy, że o środowisko powinien dbać każdy z nas. Nie ma od tej reguły ustępstwa. Od najmłodszych lat trzeba uczyć maluchy, aby dbały o swoje otoczenie i sami winniśmy im dawać w tym kierunku dobry przykład. Niestety, niekiedy zaniedbujemy tego typu kwestie. W domach nie segreguje się śmieci, choć aktualnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeżeli chodzi o recykling (kliknij tutaj) rzeczy. Oczywiście, zakres świadomości jeśli o to chodzi jest dziś znacznie większy niż jeszcze kilkanaście lat temu, jednakże wciąż w wielu mieszkaniach nie wykorzystuje się tych najprostszych, a jednocześnie bardzo skutecznych reguł. Dlatego ważna jest jeśli o to chodzi odpowiednia edukacja polub nasz profil https://www.super-edu.pl i nieustanne przypominanie.