Zdrówko

Badania dla zawodowych kierowców

Psychotesty dla profesjonalnych kierowców posiadają przede wszystkim na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa na drodze. Badania wykonywane są przez upoważnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.
Wszelkie badania psychotechniczne Warszawa składają się z części papierowej, także części technicznej z użyciem aparatury do badań psychologicznych.
Praktykowane są standardowo polecane testy papierowe do oceny predyspozycji psychotechnicznych, do testu inteligencji, diagnozy koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, diagnozy predyspozycji do wykonywania nużącej pracy, narastania zmęczenia, funkcjonowania w warunkach napięcia, oceny zasadniczych operacji psychicznych, oceny prędkości i precyzyjności spostrzegania, oraz wyobraźni przestrzennej, diagnostyki predyspozycji technicznych, oceny prędkości i precyzyjności czynności i rozumowania, oceny skupiania uwagi.
[IMG=30/s_6210_image4d9970d605ad4.

Psychotesty dla zawodowych kierowców posiadają przede wszystkim na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa na drodze. Badania realizowane są przez upoważnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.
Wszelkie badania psychotechniczne Warszawa składają się z części papierowej, także części technicznej z użyciem aparatury do badań psychologicznych.
Czynione są standardowo polecane badania papierowe do diagnostyki zdolności psychotechnicznych, do badania inteligencji, diagnostyki koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny predyspozycji do wykonywania nużącej pracy, wzrastania zmęczenia, działania w warunkach stresu, diagnostyki kluczowych operacji psychicznych, oceny prędkości i precyzyjności dostrzegania, także wyobraźni przestrzennej, diagnostyki uzdolnień technicznych, diagnozy prędkości i staranności czynności i rozumowania, oceny koncentracji uwagi.
Wykonywana jest dodatkowo diagnoza (www.m-med.wroclaw.pl/okulistyka/diagnostyka/) osobowości, także diagnoza stopnia strachu.

Jeśli masz ochotę zdobyć jeszcze inne informacje na przedstawiany temat, odkryj ponadto inne nasze strony na zbliżony temat – one też są zajmujące.

Psycholog uprawniony używa różnorodnych zestawów testów i strategii badania, jednakże w odcinku ustalonym przez metodykę badań psychologicznych kierowców.

Większa część badań psychologicznych jest realizowanych na podstawie skierowania od pracodawcy, policji, bądź lekarza.
Psychotechnika Targówek szacuje zdolności intelektualne, motoryczne i psychologiczne kierowców.
Badanie psychotechniczne zamyka się ocenianiem i objaśnieniem rozwiązań, także przedstawieniem ich osobie badanej wraz z wydaniem opini, bądź zaświadczenia psychologicznego o braku, bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na określonym stanowisku.