Bez kategorii

Czym jest choroba autystyczna, czyli podstawowe informacje na temat tej ciężkiej choroby.

Jakiś procent naszego społeczeństwa dotknięty bywa jakimiś dolegliwościami. Część z nich występuje często, inne spotkać można raz na kilkaset tysięcy pacjentów, jednak każde z nich może spowodować problemy kogoś kto je ma w codziennym życiu. Coraz częściej spotyka się najróżniejsze zaburzenia rozwojowe, spowodowane ciężkim porodem, wadami genetycznymi albo jakąś chorobą. Mogą się one pojawić w młodym wieku, a mogą też być utajone przez długie lata i być zdiagnozowane u dorosłych już osób.
Continue Reading
Zdrówko

Kroki medyczne, jakie należy spełniać, aby kwalifikować się do zabiegu na terytorium Unii Europejskiej.

Wszystkie procedury formalne, które trzeba spełniać, żeby móc zakwalifikować się do zabiegu w dowolnym kraju na terenie Unii Europejskiej wymagane będą właśnie w tym celu, żeby później nie było niepewności, iż nie wykonano wszystkiego w taki sposób, jak było to zalecone. Od tego de facto uzależnione jest, czy dany pacjent będzie mógł cieszyć się korzystniejszym stanem zdrowotnym. I są osoby, które wymagają szybkiej interwencji medycznej i właśnie te osoby muszą przyjrzeć się dokładniej wyznacznikom Dyrektywy Transgranicznej, bo to na takiej przesłance będą umiały ocenić, czy będą nadawać się do uczestnictwa w określonym postępowaniu lekarskim. Lekarz prowadzący powinien choremu udzielać wyczerpujących wskazówek, a kiedy nie będzie on mieć zestawu wiadomości to chory powinien zrobić użytek z pomocy w filii NFZ. Dokładniej rzecz ujmując, musi zrobić wszystko, aby dowiadywać się, czy może być przyjęty do określonej procedury medycznej.
Continue Reading